Narkotika

.

.

Foredrag om narkotika.

Narkotikapolitiet02

Bergen Sk sitt medlem politimann Ragnar Wolf inviterte alle interesserte i Bergen styrkekløftklubb til dette foredraget om narkotika, og vi var syv stykker som hadde tid til å få med seg foredraget. De syv var Line, Marte, Sissel, Susanne, Tor, Morten og Bjarne. Foredragsholder polititjeneste- mannen Lars Holmen med bakgrunn fra uropatruljen og nå leder av Norsk Narkotikapolitiforening, tok for seg narkotikaens farlige vesen og dens negative virkninger i samfunnet. Foredraget handlet også om hvor viktig det er å snakke med barn og unge om de negative sidene ved narkotika og om hvor viktig det er for voksne og bry seg om, og følge med på hva ungdommen foretar seg. Bergen SK anbefaler foredraget til alle som har lyst til å få vite mer om narkotikaens skyggesider og om hvordan vi kan bry oss om og engasjere ungdom til å ta avstand fra narkotika i solidaritet med alle de som faller utenfor.
 

(BSK 21.11.2010)

BuiltWithNOF

                                           .