NSF 2009
AntiDopingNO

.

 

 

NSF ÅRSTINGET 2009.

BergenSK var sterkt representert under årstinget i Oslo, med tre delegater og tre vara representanter, samt en observatør. Bergens regionen var større enn ved tidligere Årsting. Dette var svært positivt.

Det ble gjennomslag for utstyrsfri løfting, som skal protokollføres og registreres. Dette er på lik linje som ved drakt løfting. Det var etter at vår formann Tor Engevik påpekte at forslaget skulle behandles ut i fra vanlig organisasjonsprosedyrer. Stemmene fra Bergen SK ble avgjørende med: 31 for og 29 mot. Dette gjorde at forslaget ble vedtatt.
Videre ble det valgt nytt styre i NSF. Vidar Tangen og Pål Nilsen ble ikke gjenvalgt, noe som medførte store reaksjoner i forsamlingen. Det nye styret er å finne på NSFs hjemmeside.

Våre delegater var   : Tor Engevik, Randi Tilrem og Terje Gundersen.
Våre vara delegater : Atle Stien, Geir Akse og Ole Tilrem.
Vår observatør var : Siren Gundersen.

(BSK 19.10.2009)

602
703
902
1003
202
1102
102
BuiltWithNOF

                                           .