Paneldebatt
AntiDopingNO

Paneldebatt i Fana kulturhus:
Idrett_12
Torsdag den 31 mars inviterte Fana IL hele idrettsmiljøet i Bergen til paneldebatt i Fana kulturhus. Vi i Bergen styrkeløftklubb syntes dette var et glimrende initiativ av Fana IL og vi var derfor syv stykker fra klubben som tok turen opp til Fana kulturhus det det til sammen var over 200 fremmøtte. De syv fra Bergen SK var Marte, Cecilie, Katharina, Susanne, Håkon, Michael og undertegnede.

Dag Lindeberg, kjent fra NRK og idrettsmiljøet, var konferansier og kom med en kyndig presentasjon over hver enkelt paneldebatt deltager før de selv holdt hver sitt lille foredrag.

Idrett_0503Første innlegg var ved helseminister, Anne Grethe Strøm Eriksen, Hun takket først for den varme mottagelsen i Bergen, og tilføyde med glimt i øyet at det var godt å bli møtt av noe annet enn fakkeltog. Hun tilføyde dog at hun faktisk var begynt å like fakkeltogene, som hun hadde blitt godt vant med å se på det siste året. Anne Grethe la også vekt på at idrett og lokat engasjement var viktig for å forebygge livsstilssykdommer og forbedre befolkningens helse.
Neste innlegg var ved sosiallt engasjerte og idrettens største støttespiller og velgjører, Trond Mohn. Han snakket varmt om sin taknemlighet over alle som sto på for å drive idretten i de tusener av lag og klubber som vi har i landet. Han uttrykte at han fikk mye tilbake for sitt sitt sosiale engasjement ved at han hadde fornøyde ansatte og medarbeidere.  Han lovet også i fremtiden å støtte idretten i fremtiden, men som han humoristisk tilføyde, "jeg må bare tjene pengene først".

Idrett_08Idrett og kulturbyråd, Harald Viktor Hove, var nestemann ut og han la stor vekt på at det var en tverpolitisk enighet om viktigheten av idrett og sosialt engasjement. Han håpet denne tverpolitiske enigheten ville vedvare. Harald fremhevet også at kommunen måtte tilrettelegge og gi plass til de uorganiserte ungdommene, som også gjerne ville ha sine faste møteplasser der de kunne være aktive. Han nevnte Fysak senteret som et eksempel på et slikt samlingssted. Haralt forespeilte etter spørsmål fra salen at det også i fremtiden skulle være en lav terskel for å kunne være aktiv i Bergen.


Idrett_10Marco Elsafadi, basketspiller og New Page stifter, holdt et flott innlegg der han la stor vekt på at idretten skulle være inkluderende og at hver og en måtte bli sett. De lagene han hadde trent hadde ikke nødvendigvis som hovedmål at de skulle vinne alle kamper, men at alle skulle gjøre så godt de kan og ha det gøy med idretten de drev. Marco påpekte i likhet med Idrettsbyråden at samfunnet også måtte gi rom for samlingssteder der uorganisert ungdom kunne møtes til samvær og aktivitet. Marco snakket mye om hvor viktig det er å bry seg om de unge som som faller litt utenfor i enkelte sammenhenger og at vi alle hadde et ansvar for å inkludere og se også disse ungdommene.


Idrett_11Professor i økonomi ved NHH, Øystein Thøgersen, holdt så et innlegg der han la vekt på de samfunnsøkonomiske gevinstene av idrett og fysisk aktivitet. Han slet imidlertid litt med powerpoint presentasjonen. Han påpekte da tørt at til tross for at det bare var en knapp å trykke på, så var den altså ikke "professorsikker", (les idiotsikker). Med litt hjelp fikk han kontroll på knappen og fikk fullført presentasjonen.
Idrett_09Liv Grethe S. Poiree, verdensmester i skiskyting, snakket varmt om viktigheten i at familie og lokalmiljøet i Hålandsdalen støttet opp om idretten, men at hun på grunn av manglende treningsfasiliteter i en gitt alder måtte dra til et større sted for å få trent. Også hun takket spesielt Trond Mohn for at det nå var kommet flere idrettsanlegg i Hålandsdalen.

 Idrett_16Etter presentasjonen og matpause var det paneldebatt med de seks foredragsholderne der de svarte på mange gode spørsmål om veien for idretten fremover.

 

 Som leder i Bergen Styrkeløftklubb vil undertegnede takke Fana IL og foredaragsholderne for en kjempekoselig og lærerik kveld som var enggasjerende og gir oss i Bergen styrkeløftklubb stor lyst til å forsette med det idretttsarbeidet vi driver sammen med andre klubber og lag i landet. Artikkel er skrevet 31. mars 2011 av Tor Engevik, leder i Bergen styrkeløftklubb.

.

 

 

De syv fra Bergen SK var Marte, Cecilie, Katharina, Susanne, Håkon, Michael og undertegnede.

Idrett_01 Idrett_15 Idrett_13

(BSK 03.04.2011)

BuiltWithNOF

                                           .