Selvforsvar H-09
AntiDopingNO

.

 

 

BergenSKs selvforsvarskurs i FYSAKsenteret.

Selvforsvarskurset ble arrangert med god støtte fra Idrettsrådet i Bergen og Bergen Kommune. Kurset ble avholdt i FYSAK senteret, med en god blanding av gutter og jenter. Det startet mandag og ble avsluttet onsdag. Stian instruerte de fremmøtte med gode teknikker ved bruk av hender og føtter. Det ble hele tiden poengtert at man skal “avvæpne” motstander, og så fort som mulig forlate åstedet.
Ved kursavsluttning onsdag, informerte Stian om et utvidet selvforsvarskurs. Dette kurset vil gå over 6-8 uker i løpet av vinteren 2009/2010. Kurset vil fokusere på teknikker spesielt beregnet for jenter, men det skulle likevel ikke hindre gutter i å gå på samme kurset.

Idrettsrådet i Bergen FYSAKsenteret02 Bergen kommune idrett02

Kursstart mandag 5. oktober 2009 fra 17:00 til 18:00 (del 1)

Selvforsvar_07 Selvforsvar_01 Selvforsvar_05
Selvforsvar_08 Selvforsvar_12 Selvforsvar_14
Selvforsvar_20 Selvforsvar_26 Selvforsvar_25

Avsluttning onsdag 7. oktober 2009 fra 17:00 til 18:30 (del 2)

Selvforsvar_32 Selvforsvar_35 Selvforsvar_37
Selvforsvar_39 Selvforsvar_43 Selvforsvar_44
Selvforsvar_51 Selvforsvar_58 Selvforsvar_63

(BSK 14.10.2009)

BuiltWithNOF

                                           .